24 Februari 2008

Takwim Peperiksaan 2008


Perutusan Pengetua

Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Salam Gemilang!

Syukur kepada Allah S.W.T kerana laman web SMKJKA dapat diaktifkan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana memberi kesem-patan dan ruang untuk saya menyampaikan ucapan dalam lamanweb ini.

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua jawatankuasa kerana berjaya mengaktifkan kembali laman web ini. Laman web sekolah merupakan satu wadah penting untuk semua warga sekolah ini khususnya dan para pelajar-pelajar dari sekolah lain juga. Ini adalah kerana laman web dapat menye-diakan maklumat-maklumat penting sekolah yang dapat dikongsi bersama oleh semua pihak yang melayarinya. Anatara maklumat yang terkandung ialah jawatan- kuasa- jawatankuasa pengurusan dan pentadbiran, takwim, senarai tugas guru dan staf, program-program dan pencapaian sekolah sekolah dalam bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid dan sebagainya.

Harapan saya, laman web ini sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa agar laman ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Sekian, Terima kasih.

"SMKJKA GEMILANG"